Peraturan Lawatan
  • Pelawat tidak dibenarkan memasuki bangunan asrama semasa pengajian semester kecuali pada hari pendaftaran dan hari pengosongan bilik [semasa akhir semester] dengan tujuan membantu penghuni menghantar atau mengambil barang-barang sahaja.
  • Semasa urusan menghantar dan mengambil barang-barang, penghuni dan pelawat adalah dilarang berkurung di dalam bilik.
  • Pelawat berlainan jantina tidak dibenarkan masuk ke blok asrama.